Wij blijven vlot bereikbaar tijdens de werken!

Op maandag 18 november 2019 starten er omvangrijke werken, voor de aanleg van een fietspad,  in de Fr. Robbrechtsstraat, een deel van de Zijp en een deel van de Rassel. Dit project omvat een volledige heraanleg van de weg tussen gemeentecomplex Zijp en het kruispunt met de Windberg.


De gemeente doet samen met de aannemer en het studiebureau haar uiterste best om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Er wordt daarom gewerkt in fasen:

  1. Gemeentecomplex Zijp tot Bosch (café ‘t Hoeksken)
  2. Robbrechtstraat, tussen Bosch en Parklaan
  3. Robbrechtstraat, tussen Parklaan en Markt
  4. Robbrechtstraat, ter hoogte van de Markt tot Rassel (hoek Windberg/ Kaasmarkt)
  5. Asfaltverharding over het gehele traject.


  • Voor lokaal verkeer is er een plaatselijke omleiding. Deze zal in functie van de verschillende fasen wisselen. 
  • De bussen van De Lijn zullen eveneens de lokale omleiding volgen. In de eerste fase van de werken komt er een voorlopige halte in Bosch (aan de schoolingang).


Meer gedetailleerde info over de omleidingen, plannen en contactgegevens vindt u op www.wemmel.be.

Voor fase 1, die start op 18/11/2019, geldt de volgende lokale omleiding:

Omleiding werken Fr. Robbrechtsstraat - Zijp - Rassel in Wemmel. Garden Center Wemmel blijft bereikbaar.